Articles for October 2013

Issues in schools – Problemen in scholen

Hi everyone!

First of all: welcome to my new subscribers. If all goes well you should be getting this blog per email. I am really looking forward to interesting discussions with you!

I read the news this morning. It turns out the indoor climate in school (in the Netherlands) leaves a lot to be desired. 70% of the school questioned says it is too hot in summer and 40% found it was too cold in winter. And, apparently, the air quality in schools ranks as much worse than that of offices or, even, prisons! Together with the other issues schools face I think this could be a major problem. Children are at during a time their immune system is still developing. True…it has been said that nowadays we are all ‘too’ clean. But issues with the climate in schools can easily create all kinds of health problems.

Do you have kids? What do you think about this?

Hallo allemaal!

Allereerst: een welkom voor degene die geabonneerd zijn op mijn blog. Als het goed is zou je dit blog per email moeten ontvangen. Ik kijk erg uit naar de interessante discussies!

Vanochtend las ik een nieuwsbericht. Klaarblijkelijk is het binnenklimaat van scholen (in Nederland) niet optimaal. 70% van scholen zegt dat het te heet is in de zomer en 40% vindt het te koud in de winter. En, klaarblijkelijk, is het binnenklimaat van scholen veel slechter als dat van kantoren en, zelfs, gevangenissen! Naast andere problemen die scholen hebben denk ik dat dit tot behoorlijke gezondheidsproblemen kan leiden. Kinderen zijn op school wanneer hun afweersysteem zich nog ontwikkeld. Tuurlijk….er wordt gezegd dat we tegenwoordig ‘te’ schoon zijn. Maar gebreken met het binnenklimaat op scholen kan, denk ik allerlei gezondheidsproblemen geven.

Heb jij kinderen? Wat denk je hiervan?

Groetjes, Jacqueline

JaLingua – Your personal language coach (Dutch/English) – Je persoonlijke talencoach (Nederlands/Engels)

Climate Issues in schools – Klimaat problemen in scholen (Dutch news article)

Learning a lot / Veel leren

Hi everyone,

I’ve been busy with the website again. Trying to get to grips with WordPress again. And all the plugins that could be useful… One of them being Google Analytics, another Cookie Watch and more. Definitely learning a lot! Sometimes you need to delete something and start again…especially when you are trying to figure out how various plugins work… (or how they actually DON’T work). Anyway…you will notice many more updates in the coming days!

 

Hi allemaal,

Ik ben weer bezig geweest met de website. Proberen weer dieper in te gaan en uit te vogelen hoe WordPress werkt. En alle plugins die handig kunnen zijn… Google Analytics bijvoorbeeld, een andere Cookie Watch en nog meer. Het is echt veel leren! Soms moet je iets verwijderen om vervolgens weer opnieuw te beginnen…vooral als kijkt hoe de verschillende plugins werken (of soms NIET werken). Maar goed…je zal zien dat er nog veel meer updates gaan komen de komende paar dagen!

Groetjes / Regards,

Jacqueline (JaLingua – language classes /  taal lessen)

Tegenlicht: Het nieuwe digitale tijdperk (The new digital age)

Tegenlicht-The new digital age

This is an interesting programme have I just watched.

Half of it is in English, only some parts are in Dutch.

It is about the new digital age. With Google Glass and other digital devices. Would you wear this? Would you use it? If someone else would use it…would you feel threatened?

How does this impact learning? Is it good that we have devices that remember for us? Does it open us up to remember things we actually find interesting? Will there ever be a time we do not need to remember because digital devices are archiving our whole life?

Will there ever be a time we would not need to learn other languages? My idea is that we would really miss an awful lot.

Yes, I am a picture person…I like ‘archiving’ my life that way. However, where do you go if you take that to the extreme?

Let me hear your thoughts!

Jacqueline (JaLingua)

Dit is een interessant programma. Het is half in het Engels (met ondertiteling) en sommige delen zijn in het Nederlands.

Het gaat over het nieuwe digitale tijdperk. Met Google Glass en andere elektronische gadgets.Zou jij deze dingen ‘dragen’/gebruiken? Als iemand anders het zou gebruiken…zou je je dan aangevallen voelen?

Wat voor impact heeft dit op ons vermogen om te leren? Is het goed dat we gadgets hebben die zaken voor ons onthouden? Kunnen we daardoor meer dingen herinneren die we echt interessant vinden?

Zal het ooit zo zijn dat we niets meer hoeven te onthouden omdat de gadgets ons hele leven toch al archiveren? Komt er een tijd dat we geen andere talen meer hoeven te leren? Mijn idee is dat we daardoor wel behoorlijk wat zouden missen.

Ja, ik neem graag foto’s… in dat opzicht archiveer ik graag mijn leven. Maar, waar gaan we naar toe als we het zo extreem maken?

Vertel me hoe jij hier over denkt.

Jacqueline (JaLingua)

 

 

 

 

 

WordPress website

Hi everyone,

The start of my new site is a fact! I have migrated my website to WordPress this weekend. Now I am still just figuring out how it all works. However, I will have more content for you on here soon!

Hallo allemaal,

De start van mijn nieuwe website is een feit! Ik heb mijn website dit weekend verplaatst naar WordPress.Nu ben ik alleen nog bezig alles ‘uit te vogelen’. Maar er zal snel meer informatie bijkomen op de site.

Bye, Jacqueline