Articles tagged with: schools

Issues in schools – Problemen in scholen

Hi everyone!

First of all: welcome to my new subscribers. If all goes well you should be getting this blog per email. I am really looking forward to interesting discussions with you!

I read the news this morning. It turns out the indoor climate in school (in the Netherlands) leaves a lot to be desired. 70% of the school questioned says it is too hot in summer and 40% found it was too cold in winter. And, apparently, the air quality in schools ranks as much worse than that of offices or, even, prisons! Together with the other issues schools face I think this could be a major problem. Children are at during a time their immune system is still developing. True…it has been said that nowadays we are all ’too’ clean. But issues with the climate in schools can easily create all kinds of health problems.

Do you have kids? What do you think about this?

Hallo allemaal!

Allereerst: een welkom voor degene die geabonneerd zijn op mijn blog. Als het goed is zou je dit blog per email moeten ontvangen. Ik kijk erg uit naar de interessante discussies!

Vanochtend las ik een nieuwsbericht. Klaarblijkelijk is het binnenklimaat van scholen (in Nederland) niet optimaal. 70% van scholen zegt dat het te heet is in de zomer en 40% vindt het te koud in de winter. En, klaarblijkelijk, is het binnenklimaat van scholen veel slechter als dat van kantoren en, zelfs, gevangenissen! Naast andere problemen die scholen hebben denk ik dat dit tot behoorlijke gezondheidsproblemen kan leiden. Kinderen zijn op school wanneer hun afweersysteem zich nog ontwikkeld. Tuurlijk….er wordt gezegd dat we tegenwoordig ’te’ schoon zijn. Maar gebreken met het binnenklimaat op scholen kan, denk ik allerlei gezondheidsproblemen geven.

Heb jij kinderen? Wat denk je hiervan?

Groetjes, Jacqueline

JaLingua – Your personal language coach (Dutch/English) – Je persoonlijke talencoach (Nederlands/Engels)

Climate Issues in schools – Klimaat problemen in scholen (Dutch news article)