Tegenlicht: Het nieuwe digitale tijdperk (The new digital age)

Tegenlicht-The new digital age

This is an interesting programme have I just watched.

Half of it is in English, only some parts are in Dutch.

It is about the new digital age. With Google Glass and other digital devices. Would you wear this? Would you use it? If someone else would use it…would you feel threatened?

How does this impact learning? Is it good that we have devices that remember for us? Does it open us up to remember things we actually find interesting? Will there ever be a time we do not need to remember because digital devices are archiving our whole life?

Will there ever be a time we would not need to learn other languages? My idea is that we would really miss an awful lot.

Yes, I am a picture person…I like ‘archiving’ my life that way. However, where do you go if you take that to the extreme?

Let me hear your thoughts!

Jacqueline (JaLingua)

Dit is een interessant programma. Het is half in het Engels (met ondertiteling) en sommige delen zijn in het Nederlands.

Het gaat over het nieuwe digitale tijdperk. Met Google Glass en andere elektronische gadgets.Zou jij deze dingen ‘dragen’/gebruiken? Als iemand anders het zou gebruiken…zou je je dan aangevallen voelen?

Wat voor impact heeft dit op ons vermogen om te leren? Is het goed dat we gadgets hebben die zaken voor ons onthouden? Kunnen we daardoor meer dingen herinneren die we echt interessant vinden?

Zal het ooit zo zijn dat we niets meer hoeven te onthouden omdat de gadgets ons hele leven toch al archiveren? Komt er een tijd dat we geen andere talen meer hoeven te leren? Mijn idee is dat we daardoor wel behoorlijk wat zouden missen.

Ja, ik neem graag foto’s… in dat opzicht archiveer ik graag mijn leven. Maar, waar gaan we naar toe als we het zo extreem maken?

Vertel me hoe jij hier over denkt.

Jacqueline (JaLingua)