Hi everyone,

The start of my new site is a fact! I have migrated my website to WordPress this weekend. Now I am still just figuring out how it all works. However, I will have more content for you on here soon!

Hallo allemaal,

De start van mijn nieuwe website is een feit! Ik heb mijn website dit weekend verplaatst naar WordPress.Nu ben ik alleen nog bezig alles ‘uit te vogelen’. Maar er zal snel meer informatie bijkomen op de site.

Bye, Jacqueline

Leave a reply

required